nylon#acrylic mirror_white

NYLON#ACRYLIC MIRROR_white

2017, NYLON THREAD, ACRYLIC MIRROR, HPL, WOOD, 50 – 40CM